E6-Kvithammar-Åsen
E6 Kvithammar - Åsen

E6 Kvithammar - Åsen


Transportkorridoren mellom Stjørdal og Åsen, som er en del av det nasjonale transportnettet, preges i dag av høy sårbarhet. Strekningen er ulykkesbelastet, og består i hovedsak av tofelts vei med til dels krapp kurvatur og mye stigning/fall. Trafikkutviklingen tilsier at trafikksikkerhet og kapasitet må forbedres. Det er på deler av strekningen stor risiko for storulykker, samtidig som det mangler omkjøringsmulighet ved Langstein og i Vuddudalen.

Ny E6 planlegges som firefelts motorveg med hastighet 110 km/t. Veglengde for ny trasé er forventet å bli ca. 19 km, noe som sammen med økt hastighet vil innebære en halvering av reisetiden på strekningen. Prosjektet inkluderer trolig fire tunneler, alle med doble tunnelløp.

Entreprenør: Hæhre Entreprenør AS Rådgiver: Aas-Jakobsen, ViaNova, Selberg Arkitekter, NGI, Sweco, Brekke & Strand, Norconsult, Safetec mfl.

Siste nytt

Publisert: 19. august 2021
Fristen for innspill til Reguleringsplanforslag «Detaljregulering E6 Kvithammar-Åsen, parsell Levanger kommune (PlanID L201810)» utløp 01.07.2021. Benytt Informasjonsportalen for informasjon til prosjektet
Publisert: 14. juni 2021
E6 Kvithammar - Åsen, Levanger kommune. Digitalt folkemøte 09.06.2021. Se presentasjon av folkemøtet her
Publisert: 15. mai 2021
Reguleringsplanforslag «Detaljregulering E6 Kvithammar-Åsen, parsell Levanger kommune (PlanID L2018010)» legges ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 15.05.2021-01.07.2021. For å se alle dokumenter i reguleringsplanforslaget gå til regulering.
For å se reguleringsforslaget i merknadsportalen og sende inn merknad, klikk her
Link til merknadsportal her
Publisert: 15. mai 2021
I prosjektet er det utarbeidet en animasjonsfilm som viser vegtraséen og hvordan vegen ligger i terrenget. For å se filmen klikk her.
Publisert: 09. april 2021
Reguleringsplanforslag «Detaljregulering E6 Kvithammar-Åsen, parsell Stjørdal kommune» er vedtatt i kommunestyret 25.03.2021, sak 35/21. Mer info her
Publisert: 11. februar, 2021
Fristen for innspill til utvidet planavgrensning for E6 Kvithammar-Åsen i Levanger kommune utløp 10.02.2021. Benytt Informasjonsportalen for informasjon til prosjektet
Publisert: 22. januar, 2021
Varsel om utvidet planavgrensning for E6 Kvithammar-Åsen i Levanger kommune. Frist for å komme med innspill er 10.02.2021. Merknadsportalen er åpen i perioden 22.01.2021-10.02.2021
Publisert: 21. januar, 2021
Varsel om utvidet planavgrensning for E6 Kvithammar-Åsen i Levanger kommune. Frist for å komme med innspill er 10.02.2021. Merknadsportalen er åpen i perioden 20.01.2021-10.02.2021
Publisert: 11. november, 2020
Fristen for innspill til Reguleringsplanforslag «Reguleringsplan for Kvithammar – Åsen, parsell Stjørdal (PlanID 3-053)» utløp 05.11.2020. Benytt Informasjonsportalen for informasjon til prosjektet
Publisert: 02. november 2020
Reguleringsplanforslag Detaljregulering for Holvegen (PlanID 3-051) er vedtatt i kommunestyret i Stjørdal kommune 10.09.2020, sak 64/20. Mer info her
Publisert: 30. oktober 2020
E6 Kvithammar - Åsen, Stjørdal kommune. Digitalt folkemøte 21.10.2020. Se presentasjon av folkemøtet her
Publisert: 25. september 2020
Reguleringsplanforslag «Reguleringsplan for Kvithammar – Åsen, parsell Stjørdal (PlanID 3-053)» legges ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 24.09.2020 til 05.11.2020. For å se reguleringsplanforslaget og sende inn merknad, klikk her
Publisert: 24. august, 2020
Fristen for innspill til utvidet planavgrensning for E6 Kvithammar i Levanger kommune utløp 21/08-2020. Benytt Informasjonsportalen for informasjon til prosjektet
Publisert: 30. juni, 2020
Frist for inspill/merknader til utvidet planavgrensning for E6 Kvithammar i Levanger kommune er 21. august 2020. Benytt Informasjonsportalen for informasjon om prosjektet
Publisert: 30. juni, 2020
Avisannonse med varsel om utvidelse av planavgrensning for E6 Kvithammar-Åsen, Levanger kommune.

Publisert: 11. juni 2020
Reguleringsplanforslag «Jernbanekulvert Langstein (PlanID 3-052)» vedtatt i kommunestyret i Stjørdal kommune 28/5-2020. Mer info her
Publisert: 05. juni 2020
Reguleringsplanforslag «Reguleringsplan for Holvegen (PlanID 3-051)» legges ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 04.06.2020 til 16.07.2020. For å se reguleringsplanforslaget og sende inn merknad, klikk her
Publisert: 04. juni, 2020
Trafikkomlegging i Langstein sommeren 2020
Publisert: 23. april, 2020
Ligger an til mer tunnel i Åsen
Publisert: 03. april, 2019
Høringsfristen for
reguleringsplanforslag «Jernbanekulvert Langstein (PlanID 3-052)» utløp 03/04-2020. Benytt Informasjonsportalen for informasjon til prosjektet
Publisert: 20 februar 2020
Reguleringsplanforslag «Jernbanekulvert Langstein (PlanID 3-052)» legges ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 20.02.2020 til 02.04.2020. For å se reguleringsplanforslaget og å sende inn merknad, klikk her
Publisert: 12. desember, 2019
Avisannonse med varsel om utvidelse av varslet plangrense for E6 Kvithammar - Åsen, Stjørdal kommune

Publisert: 25. oktober, 2019
Høringsfristen for utvidelse av plangrense for E6 Kvithammar-Stjørdal (Stjørdal kommune) utløp 22/10-2019. Benytt Informasjonsportalen for informasjon til prosjektet
Publisert: 8. oktober, 2019
Avisannonse med varsel om utvidelse av varslet plangrense for E6 Kvithammar - Åsen, Stjørdal kommune

Publisert: 1. oktober, 2019
Etablert prosjektside for reguleringsplanprosess

Vi vil gjerne høre fra deg

Vi har etablert to type løsninger for kommunikasjon i prosjektet.

Den ene løsningen har vi kalt Informasjonsportal der vi ønsker at alle gir tilbakemelding på nyttig informasjon til oss innenfor prosjektområdet. I denne løsningen kan en enkelt stedfeste informasjonen og gi innspill i form av tekst eller vedlegg:
Link til Informasjonsportalen her. 

Den andre løsningen har vi kalt Merknadsportal der alle formelle tilbakemeldinger på de ulike planene gis.

Merknadsportalen vil være åpen i annonsert merknadsperiode.